top of page

מיתוג // עיצוב // דיוק

בואו נכיר

אודותי

השילוב של העיסוק שלי שנים רבות באומנות, ההשכלה הרחבה שרכשתי במרוצת השנים בתחום העיצוב , ההשכלה האקדמית בפסיכולוגיה והתנהגות אנושית...

מיתוג עסקים.jpg

פסיכומיתוג

או כיצד ניתן ליצור השפעה פסיכולוגיות באמצעות שיווק

גם כאשר אנו מודעים וגם כאשר לא, חלק נכבד מקליטת המסרים הסובבבים אותנו נעשה דרך העין.

המידע הנקלט עובר דרך החלקים השונים במח,

שם המידע עובר איבוד ו-"קטלוג" לסוגי זכרון, סמלים, צורות ועוד.

כתוצאה מתהליך זה נוצרות בנו תחושות, רגשות, מחשבות

bottom of page